EN
Sürdürülebilirlik

M. A. Vakfı

İş etiği değerlerine bağlı, hesap verebilir, şeffaf ve adil yönetim...

Murat Akdoğan Eğitim, Sağlık, Kültür ve Toplumsal Dayanışma Vakfı; 2010 yılında sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Ethica Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Akdoğan tarafından hayata geçirilmiştir. Vakfın amacı; Türkiye’de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun sorumluluğunda 18 yaşına kadar devletin himayesi altında bulunan, ancak bu yaştan sonra yeterli desteği bulamayan çocuklarımızın %100 burslu olarak yükseköğrenim görmelerini sağlayacak üniversiteyi kurmaktır. Aynı zamanda bu üniversitede öğrenimleri boyunca her türlü yaşamsal ihtiyaçlarını bedelsiz karşılayarak, ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacak, kişilikli, öncü gençler olarak yetişmelerini sağlamak ve iş hayatına hazırlamaktır. Vakfın ilk projesi olan ‘’GÜZEL PROJE’’ kapsamında, 15-20 yaşları arasındaki genç kızlarımıza estetisyenlik, el-ayak bakım uzmanlığı ve hasta danışmanlığı alanlarında 10 aylık bir meslek eğitimi verilmiştir.

Projenin Amaçları

Verilen eğitim programı sonucunda genç kızların gelecek vadeden iş kollarında meslek sahibi olmalarının sağlanması. İstihdamları ve dolayısıyla işgücü piyasasına katılmaları sağlanarak, yaşam kalitelerinin yükseltilmesi.

Verilen eğitim programı sonucunda genç kızların gelecek vadeden iş kollarında meslek sahibi olmalarının sağlanması. İstihdamları ve dolayısıyla işgücü piyasasına katılmaları sağlanarak, yaşam kalitelerinin yükseltilmesi.

Tüm bunları sağlamak adına; ethica Sağlık Grubu’nun tüm geliri; Murat Akdoğan Eğitim, Sağlık, Kültür ve Toplumsal Dayanışma Vakfı’na aktarılmaktadır.